Aktiv Skogplan

Planen upprättades av SYDVED, på vårt uppdrag, som en nulägesbeskrivning och vägledning för föreningens arbete och åtgärder under perioden 2010-2019.

Då erfarenheterna från tidigare avverkning av större skogsbolag inte varit odelat positiva, har styrelsen valt att anlita lokal skogshuggare som utför manuell avverkning.

Vi använder planen som vägledning men anpassar åtgärderna efter våra behov och önskemål, alltså mer inriktat på rekreation än rationellt skogsbruk och hög avkastning.

Avverkning, gallring och röjning har börjat i övre området och i fastighetsnära bestånd. Efterhand fortsätter arbetet söderut och anpassas till väderlek och markfuktighet för att undvika markskador. Detta innebär att omfattningen av åtgärder varierar från tid till annan.

Tryck här för att se planen

Tryck på bilden för att se planen