Asfaltering igen

De åtgärder som gjordes under slutet av förra året på Korsåkersvägen och Rävaboksvägen, ska nu kompletteras med asfaltering av resterande del av vägsträckorna. Även Gatubacksvägen får då en välbehövlig asfaltering.

Förberedelser sker under början av vecka 27 och läggningen av asfalten görs under två dagar därefter.
Framkomligheten kan då bli lite begränsad men ändå möjlig.