Åtgärder av vägskador

Äntligen har vi fått möjlighet att åtgärda de besvärande skadorna i beläggningen längs övre delen av Rävaboksvägen och i mittendelen av Korsåkersvägen.
Arbetet börjar den 6 november med förberedande fräsning av befintliga skador och den 7 november läggs asfalten.

Framkomligheten begränsas till viss del under arbetet, främst under förmiddagen den 7 november.