Påminnelse och uppmaning

Enligt samfällighetens ordningsregler #2,”skall parkering av egna fordon ske på egen tomtmark”. Extra viktigt för att inte hindra snöplogning i områdetoch slippa skotta fram bilen efter plogning. Dra också in sopkärlen efter tömning.

Ny hjärstartare på plats

Då den försvunna hjärtstartaren inte kommit tillrätta, har en ny införskaffats.Den är nu på plats i mötesrummet.Lokalen ska alltid vara låst och dörren får inte spärras i öppet läge.Kontakta driftansvarig, eller annan i styrelsen, om ni ser otillbörligbortförsel av hjärtstartaren. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I NÖDLÄGE! Styrelsen

Ny hjärtstartare på plats

Då den försvunna hjärstartaren inte kommit tillrätta har en ny införskaffatts.Finns nu på samma plats som den tidigare.Se till att dörren till möteslokalen alltid hålls låst och meddela driftansvarig,eller annan i styrelsen, om ni ser otillbörlig bortförsel av apparaten.

Minigolfbanorna

Banorna har i veckan slipats med betongslipmaskin för att få en jämnare och renare yta.Därefter impregnerades de enligt en gammal metod med Vattenglas, eller Natriumsilikat, som är den kemiska beteckningen.Banorna anlades i mitten 1990-talet då de göts i cement. Tidens tand har åstadkommit ojämnheter och förskjutningar som gör att slipmaskinen …

Bokbytarhylla

På initiativ av en boende i föreningen har en bokbytarhylla placerats i mötesrummet vid poolen. Här har ni möjlighet att byta böcker med varandra på ett lätt och inspirerande sätt. Många av oss har böcker som lästs och nu bara står i hyllan därhemma. Ta böcker och ställ hit andra. …

Påminnelse om Trafikföreskrift Lerbäckshult

Vi påminner om trafikföreskriften 1292 2010-00777 gällande hastighetsbegränsning inom samfällighetens vägnät, alltså 30 km! Med vårens ankomst har det observerats att respekten för gällande hastighetsgräns är anmärkningsvärt låg. Skärpning! Låt oss slippa lägga ut farthinder! Publicerat 2018-05-03  

Asfaltering igen

De åtgärder som gjordes under slutet av förra året på Korsåkersvägen och Rävaboksvägen, ska nu kompletteras med asfaltering av resterande del av vägsträckorna. Även Gatubacksvägen får då en välbehövlig asfaltering. Förberedelser sker under början av vecka 27 och läggningen av asfalten görs under två dagar därefter. Framkomligheten kan då bli …

Skogsbruksplan

Den skogsbruksplan som varit rådgivande för skötsel av Samfällighetens skog senaste 10-årsperioden har nu löpt ut. För skötseln av vår skog har styrelsen anlitat en lokal skogshuggare som utför manuell avverkning  Denna småskaliga metod är gynnsam för skogen och minimerar risken för markskador. Skogshuggaren har nu i samverkan med föreningen utarbetat …