Maskinförrådet målat

Så är då maskinförrådet målat. Nu ska dragning av el göras och lite inredning med hyllor och liknande. Sedan återstår slutbesiktning innan vi kan börja använda det. Ska bli skönt med ett ordentligt förråd där maskiner och utrustning kan förvaras. Uppdaterad 2018-07-30

Ordningsregler

  Sedan de nya större sopkärlen infördes har allt fler placerat dem nära vägbanan, utanför tomtgränsen. Detta innebär att det på flera vägar försvårar möten med bilar, då vägbredden är begränsad. Ett antal boende parkerar dessutom ofta bilen längs vägen, utanför tomtgränsen. Påminner därför om föreningens ordningsregler, paragraf 2, där …

Dekal till soptunnan

Nu finns dekal, som säger att hundägare får lägga hundbajspåsen i din soptunna, att hämta i mötesrummet vid poolanläggningen. Påsen ska läggas i facket för restavfall så fäst alltså dekalen på tunnan märkt med 1. För allas trivsel är det hundägarens ansvar att plocka upp hundens avföring, i synnerhet när …

Eldning av trädgårdsavfall

Det enda avfall du får elda i Ängelholms kommun är trädgårdsavfall. Bor du inom detaljplanelagt område så får du elda under veckorna 16-18 på våren och 39-41 på hösten. Observera att det är viktigt att det endast är rent trädgårdsavfall. OBS! Gäller vår samfällighet! OBS! Om du har trädgårdsavfall som …