Information kring VA-anläggningen →

Arbetet med att komma tillrätta med det missfärgade vattnet pågår för fullt där styrelsen systematiskt försöker avfärda olika källor till detta problem.

Tryck på rubriken för mer information.

Restriktioner för lösa hundar

Under tiden 1 mars till 20 augusti ska hundar inte springa lösa där det kan finnas vilt. Under resten av året ska hundar hållas under uppsikt och förhindras från att driva eller förfölja vilt.

Markering av farthinder

Utbyte av de markeringar som finns vid farthindren inom området, i form av ”vägbulor”, har inletts. Dels är de befintliga inte av rätt modell, dels saknas det några enstaka markeringar. Arbetet fortsätter efterhand tills samtliga hinder är rätt markerade.

Maskinförrådet målat

Så är då maskinförrådet målat. Nu ska dragning av el göras och lite inredning med hyllor och liknande. Sedan återstår slutbesiktning innan vi kan börja använda det. Ska bli skönt med ett ordentligt förråd där maskiner och utrustning kan förvaras. Uppdaterad 2018-07-30

Vattenverket – åtgärder

  Vi har nu fått åtgärder vidtagna i vårt borrhål för vatten till vattenverket, pumpen upphissad och utbytt till reservpump vi haft i förråd. Borrhålet är rengjort med specialutrustning och nya pumpen nedsänkt. Med tanke på att grundvatten-nivåerna generellt är ovanligt låga, är det viktigt att hushålla med vattnet. Vi har börjat …

Trädäcket vid poolområdet

Trädäcket har renoverats och fått både nya reglar och trallbrädor. Regelverket har lyfts och ligger fritt från markytan för längre hållbarhet. Maskinförrådet får porten monterad under v 22 och blir också färdigmålat då. Området kring förrådet ska också göras klart. Uppdaterad 2018-05-23

Ordningsregler

  Sedan de nya större sopkärlen infördes har allt fler placerat dem nära vägbanan, utanför tomtgränsen. Detta innebär att det på flera vägar försvårar möten med bilar, då vägbredden är begränsad. Ett antal boende parkerar dessutom ofta bilen längs vägen, utanför tomtgränsen. Påminner därför om föreningens ordningsregler, paragraf 2, där …