Ny hjärstartare på plats

Då den försvunna hjärtstartaren inte kommit tillrätta, har en ny införskaffats.
Den är nu på plats i mötesrummet.
Lokalen ska alltid vara låst och dörren får inte spärras i öppet läge.
Kontakta driftansvarig, eller annan i styrelsen, om ni ser otillbörlig
bortförsel av hjärtstartaren. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I NÖDLÄGE!

Styrelsen