Information angående förekomsten av missfärgat dricksvatten

Exemepel på vattenspolning.

Sedan en tid har det under korta men upprepade tillfällen förekommit missfärgat vatten i olika grad på olika adresser i området. Trots genomspolning av hela ledningsnätet vid två tillfällen, i slutet av oktober och i mitten av december, har problemet inte lösts.

Vattenprover som tas regelbundet en gång i kvartalet, enligt av kommunens miljökontor fastställt kontrollprogram, visar på tjänligt vatten av god kvalitet.

Att det bevisligen ändå då och då plötsligt kommer missfärgat vatten på olika ställen gör att vi nu, i samråd med sakkunnig från kommunen, beslutat börja med rengöring av det magasin där det filtrerade vattnet från borrhålet samlas innan distributionen ut på ledningsnätet. Därefter renspolas ledningsnätet med lämplig metod för att få bort de föroreningar som finns. Arbetet utförs av entreprenör med erforderlig kompetens och utrustning inom de närmaste veckorna. Information om dag och tid samt hur de boende påverkas kommer.

Orsaken till höstens problem kan möjligen spåras dels till bytet av pump i borrhålet, då den gamla pumpen inte startade, dels till de många kortvariga strömavbrotten en dag i oktober då pumparna i vattenverket stannade och startade gång på gång.

Vi i styrelsen är medvetna om, och beklagar de olägenheter detta orsakat.