Marknad

Här kan ni få annonser publicerade:
Kontakta Göran Kronberg via 0731 83 88 75 eller goran.kronberg@gmail.com

Annonser

Torr lövved till salu, lämplig för kaminen

Kontakta Hans-Erik Carlsson för prisuppgifter via 0708 69 49 12


——————————————————————————————————————————————–

Behöver ni städa tomten?

Hyr ett flak för avhämtning av trädgårdsavfall med utställning samt avhämtning av flaket enligt avtalad tid.
Gå gärna ihop med grannarna på gatan!

Hämtar även ris upplagt i hög på tomten.

Pris: 500 kr per tillfälle.

Kontakta Hans-Erik Carlsson via 0708 69 49 12