Ny hjärtstartare på plats

Då den försvunna hjärstartaren inte kommit tillrätta har en ny införskaffatts.
Finns nu på samma plats som den tidigare.
Se till att dörren till möteslokalen alltid hålls låst och meddela driftansvarig,
eller annan i styrelsen, om ni ser otillbörlig bortförsel av apparaten.