Restriktioner för lösa hundar

Under tiden 1 mars till 20 augusti ska hundar inte springa lösa där det kan finnas vilt. Under resten av året ska hundar hållas under uppsikt och förhindras från att driva eller förfölja vilt.

Markering av farthinder

Utbyte av de markeringar som finns vid farthindren inom området, i form av “vägbulor”, har inletts. Dels är de befintliga inte av rätt modell, dels saknas det några enstaka markeringar. Arbetet fortsätter efterhand tills samtliga hinder är rätt markerade.

Maskinförrådet målat

Så är då maskinförrådet målat. Nu ska dragning av el göras och lite inredning med hyllor och liknande. Sedan återstår slutbesiktning innan vi kan börja använda det. Ska bli skönt med ett ordentligt förråd där maskiner och utrustning kan förvaras. Uppdaterad 2018-07-30

Intresseanmälan

En boende i vår förening har tagit initiativ till en undersökning om intresse finns för att anlägga en bana för padeltennis i området. Anslag om detta har den boende satt upp bl.a. på anslagstavlan vid poolen. För mer information och anmälan om intresse, kontakta Sven-Bertil Kronkvist via mail: s-b@hotmail.se Uppdaterad …

Vattenverket – åtgärder

  Vi har nu fått åtgärder vidtagna i vårt borrhål för vatten till vattenverket, pumpen upphissad och utbytt till reservpump vi haft i förråd. Borrhålet är rengjort med specialutrustning och nya pumpen nedsänkt. Med tanke på att grundvatten-nivåerna generellt är ovanligt låga, är det viktigt att hushålla med vattnet. Vi har börjat …

Trädäcket vid poolområdet

Trädäcket har renoverats och fått både nya reglar och trallbrädor. Regelverket har lyfts och ligger fritt från markytan för längre hållbarhet. Maskinförrådet får porten monterad under v 22 och blir också färdigmålat då. Området kring förrådet ska också göras klart. Uppdaterad 2018-05-23