Återkoppling efter inrapporteringar av missfärgat vatten

Alla incidenter som rapporterats in av medlemmar kring missfärgat vatten har loggförts på en karta, för att få en bild av omfattning och spridning av problemet. Styrelsen har nu fått en tydligare bild av problemens omfattning Då spolning av vattenledningsnätet samt rengöring av vattenmagasinet inte givit önskat resultat har en …

Årsmötesprotokoll

Protokollet från årsmötet den 1 maj 2019 är nu upplagt på hemsidan. Du hittar det under rubriken Information och underrubriken Årsmötesprotokoll. Klicka på bilden så kommer du direkt till protokollen. Uppdaterad 2019-05-17

Information kring VA-anläggningen

Arbetet med att komma tillrätta med det missfärgade vattnet pågår för fullt där styrelsen systematiskt försöker avfärda olika källor till detta problem.

Tryck på rubriken för mer information.

Restriktioner för lösa hundar

Under tiden 1 mars till 20 augusti ska hundar inte springa lösa där det kan finnas vilt. Under resten av året ska hundar hållas under uppsikt och förhindras från att driva eller förfölja vilt.

Markering av farthinder

Utbyte av de markeringar som finns vid farthindren inom området, i form av “vägbulor”, har inletts. Dels är de befintliga inte av rätt modell, dels saknas det några enstaka markeringar. Arbetet fortsätter efterhand tills samtliga hinder är rätt markerade.

Maskinförrådet målat

Så är då maskinförrådet målat. Nu ska dragning av el göras och lite inredning med hyllor och liknande. Sedan återstår slutbesiktning innan vi kan börja använda det. Ska bli skönt med ett ordentligt förråd där maskiner och utrustning kan förvaras. Uppdaterad 2018-07-30

Intresseanmälan

En boende i vår förening har tagit initiativ till en undersökning om intresse finns för att anlägga en bana för padeltennis i området. Anslag om detta har den boende satt upp bl.a. på anslagstavlan vid poolen. För mer information och anmälan om intresse, kontakta Sven-Bertil Kronkvist via mail: s-b@hotmail.se Uppdaterad …