Spara på vattnet

Det är torrt och varmt och vattenförbrukningen ökar. Många arbetar hemma på grund av coronapandemin och vi närmar oss semestertider. Tänk på att inom samfälligheten är det INTE tillåtet att använda vattenspridare. Gräset blir grönt igen när regnet väl börjar falla även om det börjar gulna nu. Vi måste hjälpas …

Rengjorda skyltar

Rengöring har skett av skyltar i området. Avser skyltar vid alla infarter till områdets vägar, alltså gällande hastighet, lekande barn, vägbulor och återvändsgata. Vidare har vägnamnsskyltar och orienteringstavlorna också rengjorts. Några skyltar är i dåligt skick där det fluorescerande skiktet har krackelerat. Dessa kommer succesivt att bytas ut.

Asfalteringen utförd

Asfalteringen på Rävaboksvägen och Korsåkersvägen utfördes under förmiddagen idag, den 7 november. Arbetet orsakade inga större besvär för de boende. Några fick vänta ett par minuter när arbetsfordonen flyttades. Tänk på att inte öka farten även om vägarna nu är fria från skador. 30 km/tim GÄLLER!

Information kring VA-anläggningen →

Arbetet med att komma tillrätta med det missfärgade vattnet pågår för fullt där styrelsen systematiskt försöker avfärda olika källor till detta problem.

Tryck på rubriken för mer information.

Restriktioner för lösa hundar

Under tiden 1 mars till 20 augusti ska hundar inte springa lösa där det kan finnas vilt. Under resten av året ska hundar hållas under uppsikt och förhindras från att driva eller förfölja vilt.