Påminnelse och uppmaning

Enligt samfällighetens ordningsregler #2,
”skall parkering av egna fordon ske på egen tomtmark”.

Extra viktigt för att inte hindra snöplogning i området
och slippa skotta fram bilen efter plogning.

Dra också in sopkärlen efter tömning.