Påminnelse om motioner

Styrelsen påminner om att eventuella motioner till kommande årsstämma, ska vara inlämnade under februari månad för att kunna tas upp för behandling.