Rengjorda skyltar

Rengöring har skett av skyltar i området. Avser skyltar vid alla infarter till områdets vägar, alltså gällande hastighet, lekande barn, vägbulor och återvändsgata. Vidare har vägnamnsskyltar och orienteringstavlorna också rengjorts. Några skyltar är i dåligt skick där det fluorescerande skiktet har krackelerat. Dessa kommer succesivt att bytas ut.