Renovering brevlådeställningar

Ett antal ställningar för brevlådor i övre området,
i behov av upprustning, har åtgärdats.
Fortlöpande översyn sker efterhand.