Vattenverket – åtgärder

 

Vi har nu fått åtgärder vidtagna i vårt borrhål för vatten till vattenverket, pumpen upphissad och utbytt till reservpump vi haft i förråd.
Borrhålet är rengjort med specialutrustning och nya pumpen nedsänkt. Med tanke på att grundvatten-nivåerna generellt är ovanligt låga, är det
viktigt att hushålla med vattnet.
Vi har börjat fylla poolen lite försiktigt under nattetid då förbrukningen är som lägst.   Uppdaterad 2018-05-31