Västersjöns samfällighetsförening

Vi är en förening med 351 medlemmar som tillsammans äger och förvaltar vår gemensamma
egendom inom vårt område. Mitt i området har vi en gemensam anläggning, där finns pool, barnpool, bastu, tennisbana, fotbollsplan, boulebana, minigolfbana och lekplats. Det finns även en klubbstuga tillgänglig.


Föreningen leds av en styrelse som väljs på årsmötet. På årsmötet är alla medlemmar välkomna och röstberättigade. Under året är det styrelsen som har huvudansvaret för att driva föreningen, men styrelsen lyssnar givetvis på förslag och idéer från alla medlemmar. För kontakt med styrelsemedlemmar se styrelsen eller använd gärna formuläret kontakta-oss .

Sedan januari 2022 finns ett avtal mellan samfälligheten och Backarnas gård vilket omfattar det operativa ansvaret för fortlöpande drift och underhåll av föreningens anläggningar.