Styrelsen

Ordförande

Jenny Knutsson
Ola Hults väg 7
26697 Hjärnarp
Mobil: +46 709 85 17 66
E-post: jennyknutsson@outlook.com

Kassör

Rickard Nilsson
Djurholmavägen 52
26697 Hjärnarp
Mobil: +46 703 47 52 66
E-post: ricnil68@gmail.com

Sekreterare

Kajsa Kurtsson
Korsåkersvägen 21
26697 Hjärnarp
Mobil: +46 704 78 78 33
E-post: kajsakurtsson@hotmail.com

Driftansvarig

Göran Kronberg
Annies väg 4
26697 Hjärnarp
Mobil: +46 731 83 88 75
E-post: goran.kronberg@gmail.com

Medlemsregisteransvarig

Aurélie Herlevsson
Korsåkersvägen 8
266 97 Hjärnarp
Mobil: +46 705 56 96 42
E-post: vattenforbrukning@hotmail.com

Valberedningen

Kenneth Pettersson – Sammankallande
Rävaboksvägen 8
26697 Hjärnarp
Mobil: +46 736 42 59 22

Birte Nilén
Grävlingavägen 1
26697 Hjärnarp
Mobil: +46 706 85 85 08

Helen Eriksson
Grävlingavägen 5
26697 Hjärnarp
Mobil: +46 701 55 30 29