Nivån på grundvattnet

Nivån på grundvattnet är under de normala i Skåne.Alla uppmanas därför att använda vattnet i området med sparsamhet. Påminner om att det inte är tillåtet att vattna gräsmattorna .

Poolen öppnad för säsongen!

Poolerna öppnades för säsongen under fredagen v24. Har förståelse för att många väntat på detta, men poolerna var i behov av målning, …

Ny information om poolen

Efter genomförd service och kontroll av filtret i vattenverket, samt vattenprov, började poolen fyllas under natten till 13 juni. Påfyllningen sker vid …

Årsmötesprotokoll

Protokollet från årsmötet den 1 maj 2019 är nu upplagt på hemsidan. Du hittar det under rubriken Information och underrubriken Årsmötesprotokoll. Klicka …

Information kring VA-anläggningen

Arbetet med att komma tillrätta med det missfärgade vattnet pågår för fullt där styrelsen systematiskt försöker avfärda olika källor till detta problem.

Tryck på rubriken för mer information.

Information angående förekomsten av missfärgat dricksvatten

Sedan en tid har det under korta men upprepade tillfällen förekommit missfärgat vatten i olika grad på olika adresser i området. Trots genomspolning av hela ledningsnätet vid två tillfällen, i slutet av oktober och i mitten av december, har problemet inte lösts