• Eldningsförbud Brandrisk 5

    Eldningsförbud råder i Ängelholms kommun och mycket stor brandrisk råder i skog och mark! Räddningstjänsten i Skåne nordväst har utfärdat eldningsförbud för Ängelholm och andra kommuner i Skåne. Den rådande brandriskprognosen i Ängelholms kommun innebär mycket stor brandrisk. Vad innebär det aktuella eldningsförbudet?På Räddningstjänstens webbplats kan du läsa om vad …

Eldningsförbud Brandrisk 5

Eldningsförbud råder i Ängelholms kommun och mycket stor brandrisk råder i skog och mark! Räddningstjänsten i Skåne nordväst har utfärdat eldningsförbud för Ängelholm och andra kommuner i Skåne. Den rådande brandriskprognosen i Ängelholms kommun innebär mycket stor brandrisk. Vad innebär det aktuella eldningsförbudet?På Räddningstjänstens webbplats kan du läsa om vad …

Minigolfbanorna

Banorna har i veckan slipats med betongslipmaskin för att få en jämnare och renare yta.Därefter impregnerades de enligt en gammal metod med Vattenglas, eller Natriumsilikat, som är den kemiska beteckningen.Banorna anlades i mitten 1990-talet då de göts i cement. Tidens tand har åstadkommit ojämnheter och förskjutningar som gör att slipmaskinen …

Poolen öppnad för säsongen!

Poolerna öppnades för säsongen idag, den 3 juni. Vädret är gynnsamt och glädjen bland barnen var stor när de insåg att badsäsongen börjat. Påminner om att anläggningen endast får användas av fastighetsägare och de som hyr en fastighet.

Bokbytarhylla

På initiativ av en boende i föreningen har en bokbytarhylla placerats i mötesrummet vid poolen. Här har ni möjlighet att byta böcker …

Efterlysning!

Vi saknar vår hjärtstartare! Samfälligheten har sedan ett antal år haft en hjärtstartare placerad i mötesrummet i huset med omklädningsrum vid poolen.Lyckligtvis …

Påminnelse om Trafikföreskrift Lerbäckshult

Vi påminner om trafikföreskriften 1292 2010-00777 gällande hastighetsbegränsning inom samfällighetens vägnät, alltså 30 km! Med vårens ankomst har det observerats att respekten …

Asfaltering igen

De åtgärder som gjordes under slutet av förra året på Korsåkersvägen och Rävaboksvägen, ska nu kompletteras med asfaltering av resterande del av …

Skogsbruksplan

Den skogsbruksplan som varit rådgivande för skötsel av Samfällighetens skog senaste 10-årsperioden har nu löpt ut. För skötseln av vår skog har …