Senaste inläggen

Grus samlas på vägarna

Under morgondagen, torsdag den 13:e april, samlas gruset på vägarna i området upp med början på förmiddagen. Gruset läggs sedan vid parkeringen på Lerbäcksvägen för att användas till andra ändamål. Fordon skall inte stå parkerade Läs mer…

Valberedningen önskar förslag till kommande styrelse

Västersjöns Samfällighetsförening är sen 2002 en gemensamhet anläggning för fritidsbebyggelse, men föreningen har utvecklats till en förening med alltmer permanentboende. Idag är hälften fritidsboende och andra halvan permanentboende. Detta har medfört andra krav och förutsättning Läs mer…

Eldning av trädgårdsavfall

Det enda avfall du får elda i Ängelholms kommun är trädgårdsavfall. Bor du inom detaljplanelagt område så får du elda under veckorna 16-18 på våren och 39-41 på hösten. Observera att det är viktigt att Läs mer…