Bokbytarhylla

På initiativ av en boende i föreningen har en bokbytarhylla placerats i mötesrummet vid poolen. Här har ni möjlighet att byta böcker med varandra på ett lätt och inspirerande sätt. Många av oss har böcker som lästs och nu bara står i hyllan därhemma. Ta böcker och ställ hit andra. …

Normalt vattentryck igen

Under måndagen den 11 januari installerades den nya elektroniska styrningen av de ordinarie distributionspumparna. Efter programmering driftsattes pumparna och funktionen kontrollerades.Allt fungerar som avsett och reservpumpen får nu vila. Detta innebär att vi nu har ett jämnt och konstant tryck i vattennätet igen. Styrelsen

Efterlysning!

Vi saknar vår hjärtstartare! Samfälligheten har sedan ett antal år haft en hjärtstartare placerad i mötesrummet i huset med omklädningsrum vid poolen.Lyckligtvis har den inte behövt användas hittills, men nu saknar vi den. Förhoppningsvis har den använts för dess syfte, att rädda liv, men eftersom vi inte nåtts av den …

Påminnelse om Trafikföreskrift Lerbäckshult

Vi påminner om trafikföreskriften 1292 2010-00777 gällande hastighetsbegränsning inom samfällighetens vägnät, alltså 30 km! Med vårens ankomst har det observerats att respekten …

Asfaltering igen

De åtgärder som gjordes under slutet av förra året på Korsåkersvägen och Rävaboksvägen, ska nu kompletteras med asfaltering av resterande del av …

Skogsbruksplan

Den skogsbruksplan som varit rådgivande för skötsel av Samfällighetens skog senaste 10-årsperioden har nu löpt ut. För skötseln av vår skog har …

Spara på vattnet

Det är torrt och varmt och vattenförbrukningen ökar. Många arbetar hemma på grund av coronapandemin och vi närmar oss semestertider. Tänk på …