Eldning av trädgårdsavfall

Det enda avfall du får elda i Ängelholms kommun är trädgårdsavfall. Bor du inom detaljplanelagt område så får du elda under veckorna 16-18 på våren och 39-41 på hösten. Observera att det är viktigt att det endast är rent trädgårdsavfall. OBS! Gäller vår samfällighet! OBS! Om du har trädgårdsavfall som Läs mer…