Det enda avfall du får elda i Ängelholms kommun är trädgårdsavfall. Bor du inom detaljplanelagt område så får du elda under veckorna 16-18 på våren och 39-41 på hösten. Observera att det är viktigt att det endast är rent trädgårdsavfall. OBS! Gäller vår samfällighet! OBS!
FireOm du har trädgårdsavfall som du vill bli av med utan att elda eller under övrig tid på året, kan du lämna det på återvinningsgården i Ängelholm. Det lämnade trädgårdsavfallet blir så småningom fin kompostjord som bjuds ut till försäljning. Elda endast rent trädgårdsavfall och på ett sådant sätt att det inte stör närboende. Några saker att tänka på inför brasan: Elda inte vid blåsig väderlek eller när det varit torrt en tid så att det kan vara brandfara i skog och mark.

 

Kontrollera vindriktningen så att den rök som uppstår inte drar in över grannfastigheterna. 

Se till att snabbt få fyr på elden. Det får du om trädgårdsavfallet är torrt. Observera hur röken ser ut. Om den är vit eller osynlig så har du lyckats. Om den är mörkgrå – svart är det ofullständig förbränning vilket innebär att du bidrar med utsläpp av ohälsosamma ämnen.

Elda inte fuktigt material som gräs, löv och kvistar. Det leder bara till rökutveckling som är ohälsosam och störande för omgivningen. Detta material kan du med fördel kompostera till ny jord eller lämna till återvinningsgården.

Elda enbart trädgårdsavfall. Avfall som t.ex. målat och tryckimpregnerat virke, gummi, plast osv. genererar giftiga rökgaser och är förbjudet att elda.

Ha alltid släckningsutrustning till hands. Använd ditt sunda förnuft, helt enkelt!

Kategorier: Ordningsregler