Grus samlas på vägarna

Under morgondagen, torsdag den 13:e april, samlas gruset på vägarna i området upp med början på förmiddagen. Gruset läggs sedan vid parkeringen på Lerbäcksvägen för att användas till andra ändamål. Fordon skall inte stå parkerade ute på vägarna.

Trappan vid barnpoolen renoverad

Senaste inslaget i vårens aktiviteter för skötsel och underhåll är att trappan vid barnpoolen renoverats. Som säkert ni som promenerar i området sett, har sly röjts längs gångstigarna och vid minigolfbanan. Likaså har växtligheten i poolområdet ansatts inför säsongen och lekplatsen setts över, t.ex. målning av trädetaljer. Under maj månad Läs mer…

Minigolf- och boulebanan

Banorna är iordningställda inför vårens ankomst.Sly och buskar har röjts bort runt banområdet.Kontinuerlig tillsyn görs under säsongen.Boxen med klubbor, bollar och bouleklot är utplacerad.Dessa är enbart till låns och ska läggas tillbaka efter avslutad spelrunda.