Senaste inslaget i vårens aktiviteter för skötsel och underhåll är att trappan vid barnpoolen renoverats.

Som säkert ni som promenerar i området sett, har sly röjts längs gångstigarna och vid minigolfbanan. Likaså har växtligheten i poolområdet ansatts inför säsongen och lekplatsen setts över, t.ex. målning av trädetaljer.

Under maj månad renoveras tennisbanan och stora poolen görs iordning inför säsongen.