Banorna är iordningställda inför vårens ankomst.
Sly och buskar har röjts bort runt banområdet.
Kontinuerlig tillsyn görs under säsongen.
Boxen med klubbor, bollar och bouleklot är utplacerad.
Dessa är enbart till låns och ska läggas tillbaka efter avslutad spelrunda.