Utbyte av de markeringar som finns vid farthindren inom området,
i form av ”vägbulor”, har inletts. Dels är de befintliga inte av rätt
modell, dels saknas det några enstaka markeringar.
Arbetet fortsätter efterhand tills samtliga hinder är rätt markerade.

Kategorier: Styrelsen informerar