Vattenprov

Vi har nu fått svar från vårt stora vattenprov (se bifogat). För er som vill kika närmare på referensvärden finns detta på SGS hemsida. För er som bara vill veta att våra värden är korrekta så finns inga kommentarer på sida 2 vilket betyder att allt är korrekt. Poolen är Läs mer…

Valberedningen önskar förslag till kommande styrelse

Västersjöns Samfällighetsförening är sen 2002 en gemensamhet anläggning för fritidsbebyggelse, men föreningen har utvecklats till en förening med alltmer permanentboende. Idag är hälften fritidsboende och andra halvan permanentboende. Detta har medfört andra krav och förutsättning för styrelsen än när den bildades. Styrelsen i en samfällighet måste ständigt utvecklas. Styrelsemedlem går Läs mer…

Påminnelse om Trafikföreskrift Lerbäckshult

Vi påminner om trafikföreskriften 1292 2010-00777 gällande hastighetsbegränsning inom samfällighetens vägnät, alltså 30 km! Med vårens ankomst har det observerats att respekten för gällande hastighetsgräns är anmärkningsvärt låg. Skärpning! Låt oss slippa lägga ut farthinder! Publicerat 2018-05-03  

Skogsbruksplan

Den skogsbruksplan som varit rådgivande för skötsel av Samfällighetens skog senaste 10-årsperioden har nu löpt ut. För skötseln av vår skog har styrelsen anlitat en lokal skogshuggare som utför manuell avverkning  Denna småskaliga metod är gynnsam för skogen och minimerar risken för markskador. Skogshuggaren har nu i samverkan med föreningen utarbetat Läs mer…