Valberedningen önskar förslag till kommande styrelse

Västersjöns Samfällighetsförening är sen 2002 en gemensamhet anläggning för fritidsbebyggelse, men föreningen har utvecklats till en förening med alltmer permanentboende. Idag är hälften fritidsboende och andra halvan permanentboende. Detta har medfört andra krav och förutsättning för styrelsen än när den bildades. Styrelsen i en samfällighet måste ständigt utvecklas. Styrelsemedlem går Läs mer…

Påminnelse om Trafikföreskrift Lerbäckshult

Vi påminner om trafikföreskriften 1292 2010-00777 gällande hastighetsbegränsning inom samfällighetens vägnät, alltså 30 km! Med vårens ankomst har det observerats att respekten för gällande hastighetsgräns är anmärkningsvärt låg. Skärpning! Låt oss slippa lägga ut farthinder! Publicerat 2018-05-03  

Skogsbruksplan

Den skogsbruksplan som varit rådgivande för skötsel av Samfällighetens skog senaste 10-årsperioden har nu löpt ut. För skötseln av vår skog har styrelsen anlitat en lokal skogshuggare som utför manuell avverkning  Denna småskaliga metod är gynnsam för skogen och minimerar risken för markskador. Skogshuggaren har nu i samverkan med föreningen utarbetat Läs mer…

Spara på vattnet

Det är torrt och varmt och vattenförbrukningen ökar. Många arbetar hemma på grund av coronapandemin och vi närmar oss semestertider. Tänk på att inom samfälligheten är det INTE tillåtet att använda vattenspridare. Gräset blir grönt igen när regnet väl börjar falla även om det börjar gulna nu. Vi måste hjälpas Läs mer…