FelparkeringSedan de nya större sopkärlen infördes har allt fler placerat dem nära vägbanan, utanför tomtgränsen.
Detta innebär att det på flera vägar försvårar möten med bilar, då vägbredden är begränsad.
Ett antal boende parkerar dessutom ofta bilen längs vägen, utanför tomtgränsen.

Påminner därför om föreningens ordningsregler, paragraf 2, där det anges att uppställningsplats för bil ska anordnas på egen tomtmark.
Plats för sopkärlen anordnas också inom den egna tomten.

 

Kategorier: Styrelsen informerar