Skylt 30 km

Vi påminner om trafikföreskriften 1292 2010-00777 gällande hastighetsbegränsning inom samfällighetens vägnät, alltså 30 km!
Med vårens ankomst har det observerats att respekten för gällande
hastighetsgräns är anmärkningsvärt låg. Skärpning!
Låt oss slippa lägga ut farthinder!

Publicerat 2018-05-03

 

Kategorier: Styrelsen informerar