Västersjöns Samfällighetsförening är sen 2002 en gemensamhet anläggning för fritidsbebyggelse, men föreningen har utvecklats till en förening med alltmer permanentboende. Idag är hälften fritidsboende och andra halvan permanentboende. Detta har medfört andra krav och förutsättning för styrelsen än när den bildades. Styrelsen i en samfällighet måste ständigt utvecklas.

Styrelsemedlem går vidare till nya verksamheter, teknik och förvaltning utvecklas mm. Styrelsen behöver därför personer med skiftande kompetens och erfarenheter. Valberedningen som är föreningsstämmans organ för förslag till styrelsen vill därför kunna lägga välgrundade förslag till kommande stämma.

Valberedning önskar förslag på medlemmar till styrelsen, ersättning av vakanser. För framtiden kommer styrelsen alltmer bli av typen förvaltning och inköp av tjänster.

Du kan föreslå dig själv eller någon annan, hur den än är, så behandlar valberedningen alla förslag konfidentiellt. Det viktigaste är att vi alla hjälper till med arbetet för en optimal verksamt för allas bästa.

Svar och förslag kan lämnas till valberedningen så snart som möjligt.

Per och Jan

Kontakt:

Jan Sjöholm  jan.sjoholm.jsh@gmail.com
Per-Åke Lang perake.lang@kunskapsporten.nu

Kategorier: Styrelsen informerar

Aurélie

Registeransvarig för Västersjöns samfällighetsförening