Tack för att ni var så många som kom till Öppet Forum i söndags och vi tackar även för det positiva vi fick höra som styrelse. Nedan kommer följande som togs upp och våra svar;

Bastuns öppettider fortsätter att vara oförändrade, d v s kl 08.00-00.00 7 dagar i veckan (vi kommer regelbundet stämma av med vår ekonomi och säga till om det behövs en förändring kring detta framåt).

Till detta kan vi även lägga till att när ingen använder bastun så får ni gärna bryta strömmen på utsidan och vi vet att lampan på damernas är svag och detta ska givetvis lösas. Vi kommer även titta på de bastuaggregat vi har då dessa är äldre och om det finns skäl att byta ut dessa och om det ger oss en besparing.

Vi kommer inte reglera tider för bastu gemensamt för herrar och damer men vill man basta gemensamt och ingen annan finns på plats alternativt opponerar sig, så har styrelsen inga synpunkter.

Det är bra om ni alltid stänger av bastun när ni går och ingen är annan är kvar.

Det är tråkigt att höra att man inte plockar upp efter sina hundar och även tråkigt att när vi har så fint område i övrigt att man inte sköter sina tomter utan låter dessa växa igen alternativt belamrar med skräp, byggmaterial och annat. Så med de tankarna från medlemmar och berörda tomter som har en granne eller en hund som inte riktigt tar hänsyn riktar vi en uppmaning att tänka på detta fortsättningsvis.

Vi tar även med oss tankarna på att kunna vara flexibel med poolens öppettider och förlänga detta in i september om väder tillåter. Öppning kommer dock ske den 1 juni i vanlig ordning.

Planering av rensning för berörda diken är på gång, glöm inte att ni själva ansvarar för att hålla rör fria från löv mm så vi inte får stopp där det går mycket vatten.

Vi informerade även om ekonomin och att vi låst elpriset från 1 september och ett år framöver. Vi har en hög förbrukning och vill inte chansa om vintern blir tuff. Priset blir 1,18 kr/kWh. Ekonomin är i fas och det är p g a lägre elpris än räknat samt intäkter för elbidrag och avverkning skog. Vattnet är dyrare än beräknat alt intäkterna är lägre än beräknat då fler har anskaffat mätare och vi ska försöka få fram en korrekt kostnad vad vatten/avlopp kostar/år så det blir tydligt då önskemål finns om detta.

Vi kommer titta på möjlighet till ett enklare utegym i naturmaterial där tidigare fotbollsmål fanns innan.

När vi inte har fler lösningar på låskolvar till gemensamma ytor så ska vi titta på taggsystem. Vi har inte mycket skadegörelse men med nytt system kommer vi få mer koll på vem som går in och ut samt alla gamla nycklar som är på vift ger en omstart.

Bägge basketkorgarna är på plats, boll ordnar ni själva och bokar gör ni på samma sätt som med tennis.


Aurélie

Registeransvarig för Västersjöns samfällighetsförening

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *